• تاریخ برگزاری کنفرانس ۲۰ و ۲۱ خردادماه ۱۳۹۹
  • آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۸
  • اعلام نتایج داوری مقالات ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • آخرین مهلت ارسال پیشنهادات سخنرانی و ارائه تجربیات ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
  • آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
فهرست