• تاریخ برگزاری کنفرانس ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰/ مهر/۱۳۹۹
  • آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۵ / شهریور /۱۳۹۹
  • اعلام نتایج داوری مقالات ۱۵ / مهر/۱۳۹۹
  • آخرین مهلت ارسال پیشنهادات سخنرانی و ارائه تجربیات ۳۱ / شهریور /۱۳۹۹
  • آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس ۲۰ / مهر/۱۳۹۹
فهرست