سومین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان  (BIM)

تاریخ برگزاری کنفرانس ۲۰ و ۲۱ خردادماه ۱۳۹۹

 

فهرست