مبلغ سرمایهگذاری برای ثبت نام در این کنفرانس ۵۹۰هزار تومان بوده و خدمات زیر به ثبت نام کنندگان در این کنفرانس ارائه خواهد شد:

  • تشکیل پرونده الکترونیکی و صدور کارت هوشمند ثبت ورود و خروج به کنفرانس
  • استفاده از کلیه سخنرانی‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های کنفرانس به مدت ۲ روز (۱۶ ساعت)
  • بسته کنفرانس شامل لوح فشرده مقالات کنفرانس، کتابچه معرفی محتوای علمی و برنامه دقیق سخنرانی‌ها، اقلام آموزشی و هدایای کنفرانس
  • صدور گواهینامه حضور در کنفرانس به زبان انگلیسی و فارسی (دو زبانه) با شناسه تشخیص اصالت
  • گواهی ارائه مقاله در کنفرانس (ویژه پذیرفته‌شدگان در بخش ارائه شفاهی یا پوستری)
  • صدور گواهینامه‌ی ارتقا پایه نظام مهندسی (ویژه دارندگان پروانه اشتغال به کار از سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در صورت قبولی در آزمون)
  • پذیرایی میان وعده (۴ نوبت) و پذیرایی ناهار (۲ نوبت)

جدول تخفیفهای کنفرانس

 

نوع تخفیفمیزان تخیفقیمت
ثبت نام زودهنگام (تا ۳۰ دی‌ماه)۳۵ درصد۳۹۰ꓹ۰۰۰ تومان
ثبت نام زودهنگام (تا ۳۰ اسفندماه)۲۰ درصد۴۹۰ꓹ۰۰۰ تومان
شرکت‌کنندگان دوره قبل کنفرانس
اعضای انجمن مدیریت پروژه و حامیان معنوی کنفرانس
دارندگان پروانه اشتغال به کار نظام‌مهندسی (با ارسال پروانه)۳۵ درصد۳۹۰ꓹ۰۰۰ تومان
دانشجویان (با کارت دانشجویی معتبر)
نویسندگان مقاله (پس از ثبت مقاله در سایت کنفرانس)    ۳۵ درصد۳۹۰ꓹ۰۰۰ تومان
*ثبت نام گروهی بیش از ۵ نفر۲۰ درصد۴۹۰ꓹ۰۰۰ تومان
*ثبت نام گروهی بیش از ۱۰ نفر۳۵ درصد۳۹۰ꓹ۰۰۰ تومان

 

* ثبت نام گروهی از طریق مکاتبه با دبیرخانه کنفرانس و ارسال لیست اسامی امکان پذیر خواهد بود.

فهرست