• درج تصویر کارت دانشجویی (برای دانشجویان) و درج شماره مقاله (برای نویسندگان مقاله) الزامی باشد.
  • درج شماره عضویت نظام مهندسی، شماره پروانه اشتغال به کار مهندسی و نام استان و درج تصویر پروانه اشتغال به کار (برای افرادی که علاقه مند به ارتقاء پایه هستند) الزامی باشد.
  • از آنجا که کلیه گواهینامه های کنفرانس بر اساس اطلاعات ثبت نامی شما صادر می شود خواهشمند است در ثبت مشخصات کامل خود دقت فرمایید
فهرست