از کلیه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان محترم در حوزه BIM دعوت می‌شود اصل مقاله پژوهشی خود را از طریق سایت به دبیرخانه این کنفرانس ارسال نمایید.

موارد ارسالی: عنوان، معرفی مختصر موضوع و ارتباط آن با محورهای کنفرانس

سخنرانی همراه با نمونه‌های موردی و تجربیات پیاده‌سازی BIM در پروژه‌ها در اولویت خواهد بود.

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۹

انتخاب نهایی سخنرانان: ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹

فهرست