عنوان:

کاربرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در اجرای پروژه‌های اسکان موقت

سخنران:

دکتر غزال راهب

مهندس روزبه ترابیان اصفهانی

توضیحات:

خانم دکتر راهب سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هستند. ایشان مدرک فوق دکتری خود را در زمینه معماری از دانشگاه فنی برلین اخذ کرده‌اند و آقای مهندس روزبه ترابیان اصفهانی مسوول پیاده سازی بیم در شرکت ویما می‌باشند.

در این دوره از سخنرانی ایشان با تشریح اهمیت برپاسازی ساختمان‌های اسکان موقت با توجه به شرایط حساس کشورمان از نظر رویارویی با مخاطرات متعدد طبیعی، مشکلات و پیچیدگی‌های مدیریت این کار را عنوان می‌کنند و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان را به عنوان راه‌کاری ثمربخش برای تسهیل کار مدیران پروژه به وسیله یکپارچه کردن اطلاعات مورد نیاز دانسته و لزوم ایجاد مراکز اطلاعاتی منطبق بر استانداردهای BIM و فرآیندهای مدیریت پروژه را بیان می‌کنند.

فهرست