عنوان:

اصول مذاکرات در ارائه خدمات مشاوره مدلسازی اطلاعات ساخت به پروژه ها و متقاعد سازی کارفرمایان

سخنران:

مهندس سعید خلیلی

متخصص بیم و مدیر پروژه

توضیحات:

در این سمینار ، با تمرکز بر بازاریابی و مذاکره در جهت ارائه خدمات مشاور مدلسازی اطلاعات ساخت، به مخاطبین اصول مذاکرات حرفه‌ای و روش‌های متقاعدسازی را آموزش خواهیم داد.
به مخاطبین خواهیم گفت که چگونه می‌توانند از اصول مذاکرات استفاده کنید تا در فرآیند مذاکره با کارفرمایان، موثرتر باشید.
از استفاده از تکنیک‌های متقاعدسازی مانند ارائه مزایا، حل مشکلات، ایجاد ارتباط عاطفی و ارائه شفافیت برای افزایش اعتماد کارفرما خواهیم گفت.
با حضور در این سمینار، مخاطبین توانایی ایجاد روابط مؤثر با کارفرماها را بهبود خواهند داد و راهبردهای بازاریابی مناسب را برای ترویج خدمات مدلسازی اطلاعات ساخت خود خواهند آموخت.

فهرست