عنوان:

کاربرد هوش مصنوعی در صنعت ساخت‌وساز

سخنران:

مهندس شایان حجت پناه

مدير و بنيان‌گذار واحد فناور سپهر نوين تجسم ساخت

مهندس یاسمن آقا باقری

کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری از دانشگاه شهید بهشتی

توضیحات:

در سال های اخیر، پذیرش فناوری های مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و هوش مصنوعی (AI) در صنعت ساخت و ساز افزایش یافته است. صنعت ساخت و ساز مدت زیادی است که از فناوری BIM استفاده می کند و استفاده از هوش مصنوعی هنوز در مراحل اولیه خود است. فناوری BIM برای مدت طولانی وجود داشته است و به طور گسترده در صنعت ساخت و ساز برای اهداف طراحی، ساخت و ساز و نگهداری استفاده می شود؛ با اينكه فناوری هوش مصنوعی هنوز در مراحل اولیه توسعه است، اما این پتانسیل را دارد که بسیاری از صنایع از جمله ساخت و ساز را متحول کند. ادغام فناوری BIM و هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که صنعت ساخت و ساز را متحول کند. هوش مصنوعی می تواند برای بهینه سازی فرآیند طراحی و ساخت، پیش بینی نیازهای تعمیر و نگهداری و مدیریت کارآمدتر منابع استفاده شود. با این حال، ادغام فناوری BIM و هوش مصنوعی بدون چالش نیست اميد است كه صنعت ساختمان بتواند بر اين چالش ها غلبه کند.

 

فهرست