مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) را میتوان یکی از گام‌های عملی و موثر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال برای بدنه تحصیل کرده کشور دانست.
این فرآیند با ایجاد تحول در روند سنتی منجر به ارائه رویکردی جدید در مهندسی، ساخت و مدیریت پروژه‌های عمرانی و صنعتی کشور گردیده و از این رو تاثیرات چشمگیری در کاهش زمان و هزینه ساخت و بهره برداری از پروژه‌ها خواهد داشت.
این فرآیند که در سطح بین المللی نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است؛ منجر به ایجاد تحول در سطح پیاده سازی دانش فنی و تخصصی در بین بدنه کارشناسی کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران گردیده و از این رو فرصت‌های شغلی بسیار زیادی را برای فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم خواهد آورد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با درک اهمیت و لزوم پیاده سازی این مبحث در نظام فنی و اجرایی کشور و با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور در طول دو سال گذشته فعالیت بسیار زیادی را جهت ریل گذاری حرکت به سمت پیاده سازی و فراگیر شدن این مبحث برداشته است. همچنین در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ از اجرایی شدن فرآیند BIM توسط جناب آقای نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور جناب آقای محسنی بندپی استاندار محترم تهران رونمایی گردیده است.
از مهمترین این اقدامات میتوان به آغاز تدوین سند پیاده سازی BIM در نظام فنی و اجرایی کشور به عنوان یکی از مهمترین اسناد توسعه‌ای شهر تهران اشاره نمود. روند تدوین این سند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و با نظارت دانشگاه صنعتی شریف آغاز گردیده و تاکنون ۹۵۰ نفر ساعت کار گروهی و ۳۵ جلسه تخصصی در این راستا برگزار گردیده است.
در این میان برگزاری سمینار‌ها و کارگاه‌های آموزشی اقدام مهم در جهت افزایش آگاهی بدنه مهندسی کشور از این فرآیند و به اشتراک گذاری تجارب موفق می‌باشد.

دکتر نعمت‌الله ترکی
ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

آخرین اخبار: