طی جلساتی با جناب دکتر فراهانی (عضو شورای شهر تهران و رئیس محترم کارگروه برنامه و بودجه این شورا) و جناب مهندس گلپایگانی (معاون محترم معماری و شهرسازی شهرداری تهران) ساز و کارهای توسعه و ترویج BIM در شهرداری تهران بررسی و ضمن استقبال و اعلام حمایت از کنفرانس، از دبیر و اعضای شورای سیاست گذاری دومین کنفرانس بین المللی BIM دعوت به عمل آمد تا ضمن حضور در جلسه چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه با حضور معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، مدیران کل و معاونین معماری و شهرسازی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان تشریح و از حاضرین در جلسه برای حضور و مشارکت فعال در کنفرانس دعوت به عمل آمد.

آخرین اخبار: