از کلیه متخصصین و پژوهشگران دعوت می شود دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را جهت ارایه در کنفرانس در قالب مقاله، حداکثر تا یکم بهمن ماه ۹۷ از طریق سایت کنفرانس ارسال نمایند. لازم به ذکر است بعد از داوری توسط کمیته علمی کنفرانس، مقالات منتخب در دو بخش پوستری و شفاهی انتخاب خواهند شد. مقالات برتر نیز در روز برگزاری کنفرانس مجدد ارزیابی شده و از مقالات برتر تقدیر خواهد شد.
 
 
 

آخرین اخبار: