سخنرانی آنلاین دکتر Bilal Succar در دومین کنفرانس بین المللی BIM با موضوع  Macro BIM Adoption Policies – Common ingredients and unique challenges 

دکتر بیلال سوکار بنیانگذار موسسه BIMexcellence هستند و سوابق گسترده ای در زمینه ارزیابی عملکرد و توسعه BIM در سطح کلان دارند. مقالات و انتشارات ایشان در زمینه BIM از پر ارجاع ترین مقالات این حوزه به شمار می رود.
سخنرانی آنلاین دکتر Succar در این کنفرانس بر اساس تجارب ارزیابی پیاده سازی BIM در بیش از ۲۵ کشور جهان انجام خواهد شد و به سوالات زیر پاسخ می دهند:
۱- آیا برای پذیرش بیم در یک کشور نیازی به الزامی کردن آن است؟
۲- مهم ترین عناصر موفقیت برای پذیرش بیم کدامند؟
۳- ذینفعان مختلف در سطح صنعت، هر کدام چه نقشی در ایجاد این تحول دارند؟

آخرین اخبار: