جلسات برنامه‌ریزی محتوای میزگردها و سخنرانی‌های پنجمین کنفرانس بین‌المللی BIM به میزبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با حضور :
▪️جناب آقای دکتر ازوجی، رئیس محترم سازمان و معاونین محترم سازمان
▪️جناب آقای دکتر شاکری، دبیر محترم کنفرانس و عضو کمیسیون عمران مجلس
▪️جناب آقای دکتر عزیزی، مدیر محترم کنفرانس و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
و سایر همکاران محترم
در این جلسه ضمن بررسی ظرفیت‌ها و الزامات پیاده‌سازی BIM در نظام فنی و اجرایی کشور، محورها و موضوعات سخنرانی‌های کنفرانس مرتبط با آنها مورد بحث و هم اندیشی قرار گرفت.
همچنین از جناب آقای مهندس قوامی‌نژاد، مدیر محترم نظام فنی اجرایی سازمان به پاس حمایت‌های ادوار گذشته کنفرانس تقدیر بعمل آمد.
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

آخرین اخبار:

فهرست