کلیه گواهینامه‌های کنفرانس دارای  مهر برجسته و کد شناسایی اختصاصی بوده که در هر زمان از طریق دبیرخانه کنفرانس قابل استعلام و پیگیری می‌باشند. شرایط صدور و نحوه دریافت گواهینامه‌های شرکت در این کنفرانس به شرح زیر است:

 ۱- گواهی حضور در کنفرانس

این گواهی بین‌المللی به دو زبان انگلیسی و فارسی برای کلیه شرکت‌کنندگانی که مدارک ثبت نام آنها کامل بوده  و هر ۳ نیم روز(۱۶ ساعت) در کنفرانس مجازی حضور داشته باشند صادر و نسخه الکترونیکی آن برای شرکت‌کننده ایمیل خواهد شد. نسخه فیزیکی گواهینامه بنا به درخواست شرکت‌کننده و انتخاب گزینه مربوطه هنگام ثبت نام قابل ارسال می‌باشد.

۲- گواهی ارائه مقاله در کنفرانس

این گواهی به دو زبان انگلیسی و فارسی برای مقالاتی که مراحل داوری توسط کمیته علمی کنفرانس را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند و به تعداد تمام نویسندگان مقاله صادر و نسخه الکترونیکی آن برای ایشان ایمیل خواهد شد. نسخه فیزیکی گواهینامه بنا به درخواست نویسنده و انتخاب گزینه مربوطه هنگام ثبت نام قابل ارسال می‌باشد.

 

۴- گواهی سخنرانی، ارائه کارگاه یا داوری مقالات

این گواهی به دو زبان انگلیسی و فارسی برای کلیه اساتید محترم و متخصصانی که از طریق ارائه سخنرانی کلیدی، برگزاری کارگاه آموزشی و یا داوری مقالات در این کنفرانس همکاری داشته باشند صادر و پس از برگزاری کنفرانس خدمتشان ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است تصاویر و ویدئوی تمام سخنرانی ها و کارگاه ها به صورت آنلاین و آفلاین، توسط تیم برگزاری کنفرانس در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

 

۵- گواهی ارتقاء پایه نظام‌مهندسی

این گواهی برای دارندگان پروانه اشتغال به کار از سازمان نظام‌مهندسی ساختمان که در آزمون کنفرانس شرکت نموده و نمره قبولی کسب کنند، صادر می‌شود و پس از انجام مراحل تایید دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، خدمت شرکت‌کنندگان محترم ارسال می‌شود.

فهرست