نمایه سازی مقالات

– درج کلیه مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات کامل کنفرانس

– درج چکیده کلیه مقالات پذیرفته شده در کتابچه صفحه بندی شده کنفرانس

– انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در وب‌سایت و شبکه‌های اطلاع‌رسانی کنفرانس

– نمایه‌سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID (در حال اخذ مجوز)

– نمایه‌سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (CIVILICA)

– نمایه‌سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC (در حال اخذ مجوز)

– نمایه‌سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایر پایگاه‌های معتبر

– درج چکیده کلیه مقالات پذیرفته شده در کتابچه صفحه‌بندی شده کنفرانس  دریافت فایل ویژه نامه کنفرانس دوم کنفرانس اول

– درج کلیه مقالات پذیرفته شده در  کتاب”مجموعه مقالات کنفرانس   –  دانلود کتاب مجموعه مقالات کنفرانس اول

فهرست