– مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی BIM

– مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی BIM

– مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی BIM

– مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی BIM

– درج مقالات در سایت کنفرانس

– درج کلیه مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات کامل کنفرانس

– درج چکیده کلیه مقالات پذیرفته شده در کتابچه صفحه بندی شده کنفرانس

– انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در وب‌سایت و شبکه‌های اطلاع‌رسانی کنفرانس

– نمایه‌سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID (در حال اخذ مجوز)

– نمایه‌سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (CIVILICA)

– نمایه‌سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC (در حال اخذ مجوز)

– نمایه‌سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایر پایگاه‌های معتبر

– درج چکیده کلیه مقالات پذیرفته شده در کتابچه صفحه‌بندی شده کنفرانس

– درج کلیه مقالات پذیرفته شده در  کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

فهرست