راهکارهای توسعه و پیاده‌سازی BIM در صنعت ساخت در سطح پروژه، سازمان، ملی و بین‌المللی

 • چالش‌ها و راهکارهای استقرارBIM در سازمان‌های کارفرمایی، پیمانکاری و مشاوره
 • استانداردها و دستورالعمل‌های ملی و بین المللی در زمینه BIM
 • نقش نظام فنی و اجرایی و سایر نهادها در توسعه BIM
 • تجارب کشورهای پیشرو در استقرار و توسعه BIM
 • مباحث قراردادی و حقوقی مرتبط با BIM
 • کاربردهای BIM در پروژه‌های صنایع مختلف

 

ابزارها، تکنیک ها و فناوری‌های مرتبط با BIM

 • شبیه‌سازی و مدل‌سازی
 • واقعیت مجازی و واقعیت افزوده
 • نرم افزارهای کاربردی مرتبط با BIM
 • تجهیزات و فناوری‌های هوشمندسازی ساختمان
 • ساختمان هوشمند، صفر انرژی و سبز
 • اینترنت اشیاء (IOT)
 • همزاد دیجیتالی (Digital Twin)
 • انقلاب صنعتی چهارم و کلان داده (Big Data)
 • شهر هوشمند smart city و مدل‌سازی شهری CIM
 • فوتوگرامتری، اسکن لیزری و چاپ سه‌بعدی
 • برنامه‌نویسی، ماژول و API نویسی وICT
 • فوتوگرامتری و اسکن‌های لیزری، موقعیت یابی محلی (LPS) و جهانی (GNSS)
 • طراحی مولد و انواع چابگرهای سه بعدی
 • سایر فناوری‌های مدرن مهندسی و ساخت پروژه

کاربردها و مزایای BIM در دوره عمر پروژه

 • برنامه‌ریزی استراتژیک با استفاده از BIM
 • مدیریت ساخته‌ها، دارایی در چرخه حیاط آنها
 • مدیریت دارایی در چرخه حیاط و عمر ساخته‌ها
 • مدیریت بهره‌برداری، نگهداری و تعمیر پروژه‌ها
 • مدیریت سایت و مراحل ساخت پروژه
 • یکپارچگی حوزه‌های طراحی، مهندسی و ساخت پروژه
 • هوش مصنوعی، روباتیک و خودکارسازی فرآیندهای ساخت
 • نقش و جایگاهBIM در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
 • روش‌های نوین در اجرا و نظارت به مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • نقشه‌برداری و GIS
 • ساخت‌پذیری و پیش‌ساختگی
 • طراحی پایدار و مدیریت انرژی
 • برنامه‌ریزی و کنترل ‌پروژه (5D , 4D)
 • مدیریت دانش و سیستم‌های اطلاعاتی پروژه
 • بازاریابی و فروش پروژه
 • تخریب و بازیافت زیاده
 • امنیت اطلاعات

فهرست