• تاریخ برگزاری کنفرانس مهرماه ۱۴۰۱
  • آخرین مهلت ارسال مقالات ۳۱/مرداد/۱۴۰۱
  • اعلام نتایج داوری مقالات تا پایان شهریورماه
  • آخرین مهلت ارسال پیشنهادات سخنرانی و ارائه تجربیات تا پایان شهریورماه
  • آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس تا پایان شهریورماه
فهرست