تاریخ‌های مهم کنفرانس

  • تاریخ برگزاری کنفرانس ۲۶، ۲۷ و ۲۸/مهر/۱۴۰۰
  • آخرین مهلت ارسال مقالات ۳۱/مرداد/۱۴۰۰
  • اعلام نتایج داوری مقالات ۳۱/شهریور/۱۴۰۰
  • آخرین مهلت ارسال پیشنهادات سخنرانی و ارائه تجربیات ۱۵/ شهریور/۱۴۰۰
  • آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس ۱۵/مهر/۱۴۰۰
فهرست