• تاریخ برگزاری کنفرانس ۲۶، ۲۷ و ۲۸/مهر/۱۴۰۰
  • آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۵/شهریور/۱۴۰۰
  • اعلام نتایج داوری مقالات ۱۵/مهر/۱۴۰۰
  • آخرین مهلت ارسال پیشنهادات سخنرانی و ارائه تجربیات ۱۵/ شهریور/۱۴۰۰
  • آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس تمدید شد
فهرست