راهنمای نویسندگان مقالات

 

به منظور يكسان سازي مجموعه مقالات اين همايش و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال فايل كامپيوتري آن­ها فراهم شود، لازم است كه همة مقاله­‌ها با طرحي يكسان و كاملاً هماهنگ تهيه و تايپ شوند. اين راهنما به نويسندگان مقالات فارسي كمك مي‌كند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول همايش تهيه نمايند.

براي تايپ مقاله به زبان فارسي، فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد (MS-Word) در محيط ويندوز با امكانات فارسي استفاده كنيد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت) B Nazanin و اندازة pt. 12 تك فاصله (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه 12پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همة پاراگراف‌ها بايد داراي تورفتگي به اندازة cm 0/7 باشد. (خواهشمند است در صورتی که فونت‌های فوق در کامپیوتر شما وجود ندارد ابتدا فونت­‌ها را نصب نماييد.)

موارد مرتبط با هر یک از بخش‌های مقاله به شرح ذیل است:

1-عنوان مقاله: عنوان کامل مقاله حداکثر در 16 کلمه با قلم B Nazanin pt. 18 پررنگ و وسط چین نوشته شود.

2-نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی نویسندگان بصورت کامل به فارسی با قلم B Nazanin pt. 12 پررنگ و وسط چین نوشته شود (بالای نام هر نویسنده یک عدد می‌آید. نام هر نویسنده با نویسنده قبل با یک ویرگول جدا می‌شود. نویسنده مسئول با علامت ستاره متمایز می‌گردد. در نام نویسندگان از ذكر عنوان‌هایی چون مهندس و يا دكتر و … خودداري شود).

3-مشخصات نویسندگان: مشخصات نویسندگان به ترتیب شامل درجه علمي، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، گروه،دانشکده و دانشگاه نويسنده می‌شود (B Nazanin pt.11) ، رایانامه یا Email (Times New Roman 10 pt. Italic)

4- چکیده: در متن چكيده از ذكر مقدمه و كليات خودداري شود و مستقيم به مساله مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود. چكيده مقاله با قلم B Nazanin اندازه pt.11 با فاصله خطوط pt. 13 يا 0/8، فاصله 3/5 سانتي متر از سمت راست و 5/3 سانتي متر از سمت چپ كاغذ، با كناره‌هاي رديف شده نوشته شود. طول چكيده در مقاله كامل كمتر از 80 كلمه و بيشتر از 300 كلمه نباشد. چكيده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد. از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود.

5- واژگان كليدي: حداقل3 و حداكثر 6 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند (قلم  pt.11B Nazanin).

ترتيب عنوانهاي مقاله (خیلی مهم)

ترتيب عنوان‎هاي (تیترهای) مقاله به‌ طور دقیق شامل این تیترهاست: مقدمه، پیشینه پژوهش، روششناسی پژوهش، یافته‏های پژوهش، نتیجهگیری، منابع و مراجع، چکیده لاتین.

 

6- مقدمه: باید خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. نویسندگان به نوع، توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارایه شده در مقدمه توجه کنند. این اصول در مطالعات کمی و کیفی و ترکیبی تفاوتی ندارند و ترتیب آنها شامل: توضیح درباره عرصه پژوهش به صورت عام؛ توضیحات اختصاصی تر درباره جنبه یا بعدی از مسأله که مورد توجه خاص این مطالعه است (مبانی نظری)؛ هدف یا سؤال کلی پژوهش در انتهای مقدمه بیان می‌شود. در مقدمه از آوردن عناوین فرعی اجتناب کنید و مقدمه را به صورت یکپارچه بنویسید.

7- پیشینه پژوهش: در قسمت پیشینۀ پژوهش باید به زیربخش‎های اصلی ذیل اشاره شود: 1. پیشینۀ نظری (نظریه‎ها، دیدگاه‎ها و رویکردهای موجود در مورد مسئله)؛ 2. پیشینۀ تجربی (پژوهش‎‌هاي پيشين و روش‎شناسی‎‌های آن‏ها در مورد مسئله؛ 3. مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل)؛ 4. تبیین خلأ یا شکاف موجود درباره مسأله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر.

8-روش‌شناسی پژوهش: یکی از بخش‌‏های مهم مقاله اطلاعاتی است که در روش مطالعه بیان می‌شود. در کل روش شامل اطلاعاتی روشن درباره‏ چگونگی فرایند پژوهش، جامعه، نمونه‏ و روش نمونه‏‌گیری، ملاک های ورود و خروج شرکت‏ کنندگان (در صورت لزوم)، برآورد اندازه نمونه‏‌ها، مراحل مداخله (در صورت لزوم)، ملاحظات اخلاقی، نحوه مدیریت داده‏‌ها، روش تحلیل داده‏‌ها و نرم افزارهای کامپیوتری، ابزارهای گردآوری داده‌ها (به تفکیک همراه با ویژگی‏‌های روان‏سنجی، روش نمره‏‌گذاری و …)

نکته: در ذیل عنوان کلی روش، عناوین فرعی آورده نمی‌‏شود.

9- یافته‌های پژوهش: یافته‌‏ها دستاوردهای مطالعه هستند که در مطالعات کمی شامل توزیع ویژگی‌‏های جمعیت‏‌شناختی افراد گروه نمونه، یافته‏های توصیفی و تحلیلی متغیرهای مورد مطالعه را شامل می‌شوند. یافته‏@های پژوهش کیفی نیز در قالب طبقات، مفاهیم یا مضامین اصلی با زیر مجموعه آنها به همراه نقل قول‏‌های مستقیم شرکت‏‌کنندگان یا داده‏های اولیه توضیح داده می‌شوند.

10- نتیجه‌گیری: وجود بخش جمع‌بندي و نتيجه‌گيري پس از متن اصلي مقاله الزامي است.

11- تشکر و قدردانی: در صورت نياز، اين قسمت قبل از منابع قرار مي‌گيرد و به عنوان اين بخش شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد.

12- منابع و مراجع: منابع در انتهاي مقاله و با ترتیب فارسی، سپس انگلیسی و در انتها وب سایت­ها مانند نمونه نشان داده شده ذکر می­گردد. از نام خانوادگی نویسنده و سال در متن استفاده نمایید (تفضلی، 1395) و فهرست منابع بر حسب نام خانوادگی نویسنده اول به صورت الفبایی مرتب نمایید. در داخل متن کلیه منابع باید به زبان فارسی نوشته شوند (حتی منابع انگلیسی). برای منابع داخل متن از واژۀ (و دیگران/ و همکاران) استفاده نکنید و تمام اسامی نویسندگان و پژوهشگران را بنویسید مگر اینکه افراد بیشتر از 3 نفر باشند. هر منبع بايد حداقل يك بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد. به عنوان اين بخش نيز شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد. روش­ هاروارد با نمونه‌­های زیر برای به ترتیب منابع کتاب، مقاله در مجله و مقاله در کنفرانس جهت ارایه مشخصات منابع در فهرست آن انتخاب شده است. منابع و مراجع فارسي را با قلم B Nazanin نازك pt. 11 و مراجع انگليسي را با قلم Times New Roman pt. 10 نازك تايپ نماييد.

 

[1] تفضلی، ف. (1383) اقتصاد کلان (چاپ چهاردهم)، نشر نی.

[2] قاسمیان یزدی، م. ح. (1376) “یک الگوریتم طبقه بندی خودکار اثر انگشت”، استقلال، سال 18، شماره 9.

[3] یعقوبی، ج. ملک محمدی، ا. عطاران، م. ایروانی، ه. (1386) “تحلیل و نقد مدلهای یادگیری الکترونیکی”، دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی”، 25-23 آبان، زاهدان، ایران.

 

[4] Chandra, C. and Kumar, S. (2000) .Supply Chain Management in Theory and Practice: A Passing Fad or a Fundamental Change?., Industrial Management & Data Systems, 100:3, 100-113.

[5] Saunders, M.N.K. and Cooper, S.A. (1993) Understanding Business Statistics, London, DP Publication Ltd.

[6] Teghem, J. (2001) .Solving Multi-Objective Combinatorial Optimization with Metaheuristics., MIC.2001 – 4th Metaheuristics International Conference, 16-20 July, Porto, Portugal, 673-677.

[7] www.msrt.ir

 

 

13- در صفحه آخر مقاله باید عنوان، چکیده و کلیدواژه‌ها به زبان انگلیسی و با قلم Times New Roman با اندازه‌هایی که در ادامه آورده شده است، نوشته شوند.

 

Article title in English (Times New Roman pt.16 Bold)

—– 1 سطر فاصله (B Nazanin pt. 11 نازک) —–

Abstract (Times New Roman pt.12 Bold)

Body text : (Times New Roman pt.12)

—– 1 سطر فاصله (B Nazanin pt. 11 نازک) —–

Keywords (Times New Roman pt.12 Bold): Comprehension; International Organization for Standardization;…(Times New Roman pt.12)

—– 2 سطر فاصله (B Nazanin pt. 11 نازک) —–

 

نکته‌­های ضروری در متن نسخه‌هاي ارسالي به دبيرخانه کنفرانس

در ارسال مقاله­‌ها نکته‌­های زیر باید رعایت شود:

* از واژگان، ترکیب­‌ها و اسم جمع فارسی استفاده شود (مانند: تا حد امکان به جای حتی المقدور، تندرو به جای سریع السیر، ذکرشده به جای فوق الذکر، واکنش به جای عکس العمل، شیوه­نامه به جای دستور العمل، جدول­‌ها به جای جداول، متن­ها به جای متون، نشانه­‌ها به جای علایم یاعلامت­‌ها، شکل­‌ها به جای اشکال، صفحه­‌‌ها به جای صفحات )

* از باید و می­باید (مربوط به زمان حال و آینده)، به جای کاربرد نادرست بایست، بایستی و می­بایستی (مربوط به زمان گذشته) استفاده شود.

* جدانویسی واژگان رعایت شود (مانند: سانتی­متر به جای سانتیمتر، شکل­‌ها به جای شکل‌ها، عکس­‌ها به جای عکس‌ها)

* فايل مقاله بايد به گونه‌اي باشد كه در صورت نياز بتوان به راحتي و بدون كار اضافه‌اي آن را باز كرد، پرينت گرفت يا به چاپخانه تحويل داد. صفحات مقالات مي‌بايد شماره‌گذاري شوند و شماره هر صفحه در پايين آن و در وسط قرار گيرد. دبيرخانه، از بررسي و چاپ مقاله‌­هایی كه مطابق اين شیوه­نامه تهيه نشده باشند، معذور است و عواقب ارسال اين گونه مقاله‌­ها بر عهده نويسنده است.

* نويسندگان محترم توجه داشته باشند كه كليه مكاتبات مربوط به مقاله‌­ها صرفا از طريق اعلام در سايت و ایمیل کنفرانس صورت مي‌­گيرد.

 

حداکثر طول مقاله

با توجه به محدوديت در چاپ مقالات، حداکثر طول هر مقالة كامل شامل شکل­‌ها و جدول­‌ها كه منطبق با اين شیوه­نامه تهيه مي‌شود، نبايد از 20 صفحة A4 بيشتر باشد.

 

واژه‌هاي خارجي در متن فارسي

براي واژه‌ها و نام‌هاي خارجي، تا حد امکان از معادل‌هاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده نمایيد. در مورد نام‌هاي خارجي دشوار يا معادل‌هاي غيرمصطلح فارسي، فقط در اولين ارجاع و بلافاصله پس از ذكر اين گونه واژه‌ها، معادل لاتين آن را به صورت زيرنويس در پايين همان صفحه قيد نمایيد. همچنين سمبل­‌ها و نشانه­‌ها (علامت­‌ها) و انديس­هاي به ­كار رفته در متن مقاله مي­بايد بر اساس استاندارد ISO باشند.

 

زيرنويس‌­ها

در صورت نياز به درج زيرنويس، همة‌ موارد فارسي و به صورت راست‌چين با قلم B Nazanin و اندازة pt. 11 و زيرنويس­هاي لاتين به صورت چپ‌چين با قلم Times New Roman اندازة pt. 9 نوشته شوند.

 

معرفي نشانه­‌ها و متغيرها در متن

از آنجا كه نيازي به درج فهرست نشانه­‌ها و متغيرها در ابتداي مقاله نيست، بنابراين بايد هر نوع متغير يا نشانه به كار رفته در متن مقاله، در اولين ارجاع به آن معرفي شود.

 

فرمول‌ها و روابط رياضي

براي نمايش روابط و فرمول­‌هاي رياضي از جدول دو ستوني با خطوط نامرئي مطابق نمونه زير استفاده گردد. در ستون سمت راست اين جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه يا فرمول مربوطه نوشته شود. (استفاده ازMicrosoft Equation در نوشتن فرمول‌­ها توصيه مي­شود). در صورتي که فرمول­‌ها در محيط مايکروسافت ورد تهيه شوند فايل ارسالي بايد حتماً با پسوند *.docx ذخيره شود تا از تبديل شدن فرمول­‌ها به عکس جلوگيري شود. همة فرمول‌ها به ترتيب از 1 شماره‌گذاري شوند و شمارة هر فرمول در داخل پرانتز قرار گيرد. دو نمونه فرمول در زير آمده است.

(1)
(2)

 

واحدها

واحد اعداد يا كميت‌هايي كه در متن، جدول‌ها و شكل‌ها مي‌آيند، يا عنوان محورهاي يك نمودار را بيان مي‌كنند، بايد به صورت­هاي استاندارد و در سيستم SI ذكر شوند.

 

جدول‌ها

هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد، كه به صورت وسط­چين بالاي جدول با قلم B Nazanin پررنگ و اندازpt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آن­ها ارجاع مي‌شود، درج گردند. عنوان ستون­‌هاي جدول­‌ها بايد به صورت وسط چين (B Nazanin pt. 9 پررنگ) و كليه متن­‌ها در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راست­‌چين (B Nazanin pt. 10 نازك) و اگر لاتين باشند به صورت چپ‌­چين (Times New Roman (8 pt. بايد تايپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. ذكر واحد كميت‌ها در جدول الزامي است. هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن پیش و پس از آن قرار گيرد. و نيز اگر جدول­‌ها داراي مرجع مي‌­باشند بايد شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود. جدول 1 مطابق شیوه­نامه فوق تهيه شده است. در اين جدول نوع و اندازه قلم مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي به صورت خلاصه آمده است. قابل ذکر است که جدول­‌ها بايد در اولين مکان ممکن پس از اولين اشاره به آن­ها در متن قرار گيرند. (توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد.)

 

جدول (1) خلاصه نوع و اندازه قلم­‌هاي مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي

عنوان

قلم (فونت) اندازه نوع قلم
عنوان مقاله B Nazanin 18 پررنگ
نام و نام خانوادگي B Nazanin 12 پررنگ
مشخصات نويسندگان B Nazanin 11 ايتاليک
نشانی پست الکترونيکي نويسندگان Times New Roman 10 ايتاليک
عنوان بخش­ها B Nazanin 13 پررنگ
عنوان زير بخش­ها B Nazanin 12 پررنگ
متن چکيده و واژگان کليدي B Nazanin 11 نازک
متن اصلي B Nazanin 12 نازک
زير نويس فارسي B Nazanin 11 نازک
زير نويس لاتين Times New Roman 9 نازک
عنوان جدول­ها، شکل­ها و نمودارها B Nazanin 10 پررنگ
عنوان ستون­هاي جدول­ها B Nazanin 9 پررنگ
متن فارسي درون جدول­ها B Nazanin 10 نازک
متن لاتين درون جدول­ها Times New Roman 8 نازک
منابع و مراجع فارسي B Nazanin 11 نازک
منابع ومراجع لاتين Times New Roman 10 نازک
شماره صفحه­ها B Nazanin 10 پررنگ

 

شكل‌ها و نمودارها

هر شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط­چين در زير آن با قلم B Nazanin پررنگ و اندازة pt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. نمودارها و شكل­‌ها مي‌­توانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند ولي به گونه‌­اي كه در صورت چاپ سياه و سفيد رنگ‌­ها و جزييات آن­ها قابل تشخيص باشد. شكل‌ها در داخل متن و در جايي كه به آن­ها ارجاع مي‌شود، درج گردند. ذكر واحد كميت‌ها در شكل‌ها الزامي است. در متن مقاله بايد به همة شكل‌ها ارجاع شود. در تهية شكل‌ها توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه‌ها، كميت‌ها و راهنماي منحني‌ها (legend) به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن پیش و پس از آن قرار دهيد. يك نمونه شكل در زير آمده است. (توجه شود كه خود شكل­‌ها و نمودارها نيز، همانند جدول­‌ها بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به دوسوی كاغذ قرار گيرند.)

فهرست