به منظور بهره مندی از تجربیات شرکتهای توانمند بین المللی در زمینه BIM، مذاکرات سازنده ای با نمایندگی شرکت بین المللی گرافیسافت در ایران صورت پذیرفت که به همکاری راهبردی و تخصصی در حوزه فناوری BIM با کنفرانس منجر شد. راهکار ها و تجربیات این مجموعه به عنوان یکی از مراجع فناوری BIM در دنیا در این کنفرانس با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشته خواهد شد. همچنین اولین دوره مسابقه Open BIM در ایران با همکاری این مجموعه در دومین کنفرانس BIM پایه گذاری شده و بر اساس استانداردهای بین المللی برگزار می شود. همکاری شکل گرفته بین این مجموعه و کنفرانس نقش بسزایی در توسعه و ترویج اصولی بیم در کشور خواهد داشت.

آخرین اخبار: