مقدم شما را در غرفه کنفرانس BIM در نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری گرامی می داریم.

35 درصد تخفیف ثبت نام در کنفرانس BIM ویژه نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری (دریافت کارت تخفیف از غرفه کنفرانس)

۲۳ تا ۲۵ دیماه، مصلی تهران، سالن اصلی، ستون ۲۸

آخرین اخبار: