یک سند تاریخی در ساخت وساز کشور

اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه بوده که بر فضای تولید و صنعت کشور بی‌تأثیر نبوده است. ساخت و ساز غیر صنعتی و حتی نیمه صنعتی که امروز کشور ما نیز درگیر با آن است، وابستگی عرصه‌های مختلف فنی و اجرایی را به تخصص، توان و اراده انسانی دوچندان می‌کند. صنعت ساختمان به دلیل همین چالش‌ها، اتلاف سرمایه‌های انسانی را به همراه دارد و تبلور این مسئله در پایین بودن شاخص‌های بهره‌وری در بخش مصرف منابع و انرژی نیز در صنعت ساخت و ساز کشور چندان مناسب نیست.

باتوجه به اهمیت صنعت ساختمان و جمیع چالش‌ها و مشکلاتی که گریبان‌گیر آن است، هدف‌گزاری‌های ارزشمندی نیز در قالب برنامه‌های ملی برای توسعه این صنعت در نظر گرفته شده است. برنامه ملی برای کسب فناوری به ویژه فناوری‌های نو در این صنعت و رعایت معیارهای پیشرفته در کیفیت، ایمنی و استحکام بناها از جمله این هدف‌گزاری‌ها هستند. در زمینه پایش اطلاعات صنعت ساختمان، استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مصالح و تجهیزات استاندارد ساختمانی ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های فنی و اجرایی در پاره‌ای از تلاش‌ها، در دستور کار هدف‌گزاران قرار دارد.

به همین منظور دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و وزارت راه و شهرسازی  نیز گزارش مبسوطی از وضعیت bim در کشور و مقایسه تطبیقی آن با سایر کشورهای جهان را منتشر کرده و جایگاه و وظایف اغلب وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها و تشکل‌های حرفه‌ای را در فرآیند کاربست bim مورد بررسی و مطالعه قرار داده است و بر همین اساس هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره 164159 مورخ 7/12/97 وزارت راه و شهرسازی  را مکلف نمود تا پس از تشکیل کارگروهی با حضور دستگاه‌های ذیربط، ظرف مدت 6 ماه نسبت به تدوین سند راهبردی ایجاد و کاربست و توسعه bim شامل اهداف و نقشه راه با تعیین مأموریت‌های هر یک از دستگاه‌های ذیربط و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی آن از جمله نحوه تأمین هزینه‌های مربوط اقدام و در صورت ضرورت، احکام مورد نیاز برای تصویب در هیأت وزیران را با رعایت ماده 22 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت ارائه نماید.

این مصوبه نقطه عطفی در صنعت ساخت و ساز کشور محسوب می‌شود و امیدوارم که با حمایت همه علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران صنعت ساختمان و با کاربست bim در کشور، زمینه‌های ورود فناوری‌های نوین در این صنعت و صنایع وابسته آن فراهم شود.

حامد مانیفر                          

مدیر کل مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

آخرین اخبار: