با توجه به تنوع برنامه ها و سخنرانی ها در این دوره از کنفرانس، مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو که با ۳ سالن کنفرانس مجزا، امکانات عالی و دسترسی مناسب، میزبان برگزاری کنفرانس خواهد بود انتخاب گردید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران همراهی و حمایت ارزشمندی در تسهیل این امر داشت لذا به نمایندگی از علاقه مندان به بیم، قدردان زحمات مدیران محترم و خدوم این سازمان هستیم.

آدرس: شهرک غرب، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ۹۸

آخرین اخبار: