حضور و سخنرانی کلیدی آقای پیتر رایچر در دومین کنفرانس بین المللی بیم با موضوع:پیام شرکت بین المللی گرافیسافت و نمتچک برای کنفرانس بیم در تهران
آقای Peter Reicher مهندس عمران و از مدیران ارشد حوزه بین الملل در شرکت گرافیسافت هستند که تخصص ویژه ای در توسعه ظرفیت های چندملیتی و چند فرهنگی دارند.وی در سخنرانی خود نمایی کلی از جایگاه جهانی مجموعه نمتچک و گرافیسافت در صنعت ساختمان ارایه می دهد و راهکارهای فارسی زبان این مجموعه بین الملل را تشریح می کند.

آخرین اخبار: