شرکت رادین همکاران بهتا، برند تخصصی صنعت ساختمان و مشاور تخصصى مديريت اطلاعات پروژه بعنوان “حامی زرین”، به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان پیوست.

وبسایت شرکت رادین همکاران بهتا