ضمن سپاس از تمامی پژوهشگران محترمی که مقالات خود را برای دومین کنفرانس بین المللی بیم ارسال داشته اند به اطلاع می رساند داوری مقالات به اتمام رسیده است و نتایج نهایی داوری مقالات، حداکثر تا دوشنبه ۲۶ فروردین از طریق ایمیل به اطلاع نویسندگان محترم خواهد رسید.

آخرین اخبار: