بنا به اعلام دبیر و کمیته علمی کنفرانس، از کلیه صاحبنظران، مدیران و فعالان حوزه بیم در صنایع مختلف دعوت میشود خلاصه ی تجربیات اجرایی و مدیریتی خود در بکارگیری فناوری BIM در پروژه ها و یا پیاده سازی و استقرار بیم در سازمان را از طریق ایمیل و سایت کنفرانس حداکثر تا اول دیماه ۹۷ به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

لازم به ذکر است متناسب با محورهای کنفرانس و پس از بررسی دقیق تر توسط کمیته علمی، تجارب برگزیده در فهرست سخنرانی های نهایی کنفرانس قرار خواهند گرفت.

آخرین اخبار: