نظر به ضرورت آشنایی مهندسین گرامی با BIM و استفاده از این فناوری در طراحی و ساخت پروژه ها، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان موافقت نمود دارندگان پروانه اشتغال به کار از نظام مهندسی در کلیه رشته ها و پایه ها، با شرکت در کنفرانس بین المللی BIM از امتیاز ارتقا پایه بهره مند شوند.
همچنین مقرر شد به منظور تسهیل بهره مندی دارندگان پروانه اشتغال نظام مهندسی از این فرصت، ثبت نام این عزیزان در کنفرانس با تخفیف ویژه صورت گیرد.
 

آخرین اخبار: