عنوان:

پیاده‌سازی BIM در پروژه‌های کوچک

سخنران:

دکتر عصمت‌اله نورزایی

توضیحات:

آقای دکتر نورزایی عضو هیات علمی مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه در موسسه آموزش عالی الکترونیکی نورطوبی هستند. ایشان مدرک دکتری خود را در زمینه مدیزیت پروژه و ساخت از دانشگاه تهران دریافت کرده‌اند. ایشان در سخنرانی خود با ذکر این نکته که فرآیندهای پیاده‌سازی BIM بیشتر بر اساس پیاده‌سازی در پروژه‌های بزرگ طراحی شده و بخش بزرگی از پروژه‌های موجود در کشور را پروژه‌های کوچک تشکیل می‌دهند، به تفاوت‌های پیاده‌سازی BIM در پروژه‌های بزرگ و کوچک می‌پردازند و تعداد و نوع مدل‌های مورد نیاز پروژه‌های کوچک و همچنین نحوه یکپارچه‌سازی داده‌ها در پروژه‌های کوچک را نیز بیان می‌کنند.

فهرست