عنوان:

How to use COBie and SPie to deliver structured building information to owners? 

سخنران:

دکتر محمدرضا علوی‌پور

توضیحات:

آقای دکتر علوی‌پور فارغ التحصیل دانشگاه illinois tech  آمریکا، مدرس و مشاور مدیریت ساخت و پروژه و مدیر عامل موسسه ACEMI هستند. ایشان در سخنرانی سومین دوره از کنفرانس، با در نظر گرفتن منافع کارفرمایانی که اطلاعات ساختمان را بصورت ساختاریافته و استاندارد دریافت می‌کنند، تشریح می‌کنند که چگونه COBie و SPie و تکنیک‌هایشان در ارائه اطلاعات ساختمان به آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فهرست