عنوان:

پیاده‌سازی برنامه تعمیر و نگهداری در BIM: مطالعه موردی خط انتقال آب سد ماملو به صنایع پایین دست

سخنران:

دکتر وحید شاه‌حسینی

معرفی سخنران:

آقای دکتر شاه‌حسینی عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند. ایشان مدرک دکتری خود را در زمینه مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه امیرکبیر اخذ کرده‌اند. ایشان در سخنرانی خود با تشریح مطالعه موردی خط انتقال آب سد ماملو به صنایع پایین دست، به چگونگی پیاده‌سازی مدلسازی اطلاعات ساخت بصورت مدل سه بعدی، چهاربعدی (برنامه زمانبندی) پنج بعدی (هزینه پروژه) و مدل شش بعدی (بهره‌برداری) می‌پردازند.

فهرست