عنوان:

CDE قلب تپنده‌ی BIM

سخنران:

مهندس سجاد جعفریان

توضیحات:

آقای مهندس جعفریان مشاور و متخصص BIM هستند. ایشان با پرداختن به اهمیت اطلاعات موجود در BIM، جایگاه و ضرورت ایجاد CDE را ساختار BIM به عنوان منبعی واحد که جریان اطلاعات بین ارکان پروژه را برقرار می‌کند بیان کرده و وضعیت استفاده از آن را در پروژه‌های BIM در ایران بررسی می‌کنند. در نهایت ایشان به ارائه راهکارهای فرآیندی و نرم افزاری CDE در سطح پروژه و سازمان می‌پردازند.

فهرست