عنوان:

پیاده‌سازی سیستماتیک و فرآیند محور مدلسازی اطلاعات ساختمان

سخنران:

مهندس میرعلی خادم موسوی

معرفی سخنران:

آقای  مهندس موسوی مدیر BIM هستند و مدرک کارشناسی ارشد خود را در زمینه مدیریت ساخت از دانشگاه امیرکبیر اخذ کرده‌اند. ایشان سابقه کار در شرکت‌های لیروک صنعت، کیا‌ایده و سازه سترگ ایرانیان به عنوان مدیر BIM در رزومه خود دارند. ایشان در سخنرانی خود به چگونگی پیاده‌سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در سازمان با رویکرد عملیاتی جهت تطابق پذیری سازمان با تکنولوژی مدرن با کمترین مقاومت در برابر تغییرات می‌پردازند. ایشان در سخنرانی خود ابتدا به نحوه تدوین استراتژی بیم و تدوین برنامه عملیاتی بیم پرداخته و در نهایت چگونگی تدوین و مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی را تشریح می‌کنند.

فهرست