عنوان:

BIM manager’s roles and responsibilities, Case Study: a mechanical retrofit project

سخنران:

مهندس پریسا نیکخو

 توضیحات:

خانم مهندس نیکخو دانشجوی دکتری دانشگاه استنفورد در رشته طراحی و ساخت پایدار، مدیر BIM و Data scientist هستند. ایشان در ارائه خود با تشریح نمونه موردی مقاوم‌سازي تاسيسات مكانيكي در يك مركز بزرگ داروسازي، به نقش‌ها و وظایف یک کارشناس BIM می‌پردازند.

فهرست