📌 اطلاعیه مهم :
با موافقت جناب آقای مهندس حامد مانی فر، مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، شرکت در پنجمین کنفرانس بین المللی بیم دارای امتیاز یک دوره آموزشی برای ارتقاء پایه در صلاحیت نظارت و اجرا کلیه رشته‌ها و پایه‌ها می‌باشد.

آخرین اخبار:

فهرست