فراخوان ثبت نام در دوره جشنواره نشان تعالی BIM ایران

همزمان با چهارمین کنفرانس بین المللی BIM