فراخوان سخنرانی و ارائه تجربیات

از کلیه علاقه‌مندان به سخنرانی در کنفرانس دعوت به عمل می‌آید موضوعات پیشنهادی خود را تهیه و به آدرس INFO@BIMCONF.COM ارسال نمایند.

 سخنرانی همراه با نمونه‌های موردی و تجربیات پیاده‌سازی BIM در پروژه‌ها در اولویت خواهد بود.

موارد ارسالی: عنوان، معرفی مختصر موضوع و ارتباط آن با محورهای کنفرانس

مهلت ارسال پیشنهادات : ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

انتخاب نهایی سخنرانان : ۱ مهر ۱۳۹۹

تاریخ برگزاری: ۲۸، ۲۹ و ۳۰ مهر ۱۳۹۹

https://bimconf.com/

آخرین اخبار:

فهرست