فراخوان ثبت نام در چهارمین دوره کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساخت

تاریخ برگزاری ۲۶، ۲۷ و ۲۸ مهر ۱۴۰۰