عنوان:

ترکیب BIM و تکنولوژی های نوین در مدیریت HSE کارگاه های ساختمانی با تاکید بر تکنولوژی AR/VR و دوقلوی دیجیتال

سخنران:

دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

توضیحات:

هدف ارائه این سمینار استفاده از واقعیت مجازی و افزوده به همراه BIM در مدیریت HSE کارگاه‌های ساختمانی با رویکرد ارائه دو سامانه ایجاد شده توسط تیم تحقیقاتی بنده به شرح زیر می باشد:
۱. معرفی اپلیکیشن ترکیبی BIMو واقعیت مجازی به منظور رویت انلاین دستورالعمل‌های ایمنی در محل سقوط و تابلوگذاری خودکار ایمنی در محل های حادثه خیز
۲. ارائه مدل دوقلوی دیجیتال کنترل سطح آلودگی گردوغبار در کارگاه با استفاده از مدل BIM و IoT

 

فهرست