عنوان:

تلفیق BIM  و GIS  ، ابزار مدیریت قوی و هوشمند در حوزه طراحی و ساخت (AEC) از پروژه های کوچک تا پیاده‌ سازی وساخت طرح‌های شهری

سخنران:

مهندس افشین اصولی

مدیر مهندسی شرکت کیسون

توضیحات:

آقای مهندس اصولی مدیر مهندسی شرکت کیسون هستند. ایشان در کارگاه آموزشی خود به تلفیق BIM  و GIS  ، ابزار مدیریت قوی و هوشمند در حوزه طراحی و ساخت (AEC) از پروژه های کوچک تا پیاده‌ سازی وساخت طرح‌های شهری می‌پردازند.

فهرست