عنوان:

کاربرد آنریل در پروژه های BIM

سخنران:

مهندس قاسم آریانی

توضیحات:

در صنعت ساخت و ساز امروزه از BIM به شدت استفاده می شود و هر روز شاهد افزایش استفاده شرکت ها و کارفرمایان و پیمانکاران هستیم و شاهد توسعه با سرعت بسیار بالایBIM هستیم. در حقیقت BIM متشکل از انواع نواوری ها، استانداردها و رویه ها می باشد که یک هدف واحد را دنبال می کند. ابزارهای بسیار زیادی برای BIM نقش دارند. در کنار BIM می توانیم از VIM نیز استفاده کنیم شاهد عمده تفاوت VIM و BIM در انتخاب مدل سه بعدی باشد. در یک فرآیند VIM هر مدل سه بعدی می توانیم استفاده کنیم اما در BIM کمی متفاوت تر است. امروزه از تکنولوژی های جدیدی مانند VR و AR برای انواع اهداف مانند آموزش، کاهش هزینه، بررسی خطرات و … استفاده می شود. همچنین تکنولوژی digital-twin که یکی از گزینه های بی نظیر می باشد. ما با کمک نرم افزار Unreal می توانیم تمامی موارد فوق را انجام دهیم و در ارائه ی پیش رو به صورت اجمالی نقش آنریل در فرایند BIM  تشریح می شود.

فهرست