عنوان:

استفاده از بیم برای محاسبه هزینه های ایمنی

سخنران:

دکتر مجتبی مغربی

هیأت علمی دانشگاه فردوسی و استاد مدعو دانشگاه UNSW استرالیا

معرفی سخنران:

جناب آقای دکتر مغربی هیأت علمی دانشگاه فردوسی و استاد مدعو دانشگاه UNSW استرالیا هستند. ایشان در سخنرانی خود به همراه دکتر بنی‌هاشمی به استفاده از بیم برای محاسبه هزینه‌های ایمنی می‌پردازند.

فهرست