عنوان:

به کارگیری BIM برای BIM یا BIM در اختیار پروژه

سخنران:

مهندس سجاد جعفریان

مشاور و متخصص BIM

توضیحات:

با توجه به گسترش BIM در صنعت ساخت و تمایل ذینفعان مختلف یک پروژه به استفاده از این بستر ، اکنون شرکت های ساخت پیشتاز در دنیا در خصوص میزان ارزش افزوده و نحوه استفاده از این بستر ابهاماتی را مورد بررسی قرار داده اند. سوالاتی که شرکت های مختلف ساختمانی در صنعت ساخت و ساز همیشه با آن رو به رو هستند اکنون به صورت علمی مورد پژوهش قرار گرفته است. اینکه در چه پروژه هایی در چه مقیاسی و با چه نیازمندی های ، پیاده سازی BIM دارای ارزش افزوده می باشد؟ اینکه مدل سازی هندسی ( Graphical Data) به صورت خیلی دقیق و با جزییات بالا که مستلزم زمان گذاری بسیار بالاتر نسبت به مدارک دو بعدی می باشد تا چه میزان مورد نیاز می باشد؟
با توجه به اینکه فرآیند تایید مدارک در ساختار های دولتی و عمومی مانند شهرداری ها و .. تقریبا در تمامی دنیا با تایید نقشه های دو بعدی ملاک عمل قرار می گیرند و مدل سه بعدی کماکان موارد متعدد حقوقی و قراردادی دارد و کماکان ساختار ساخت ساز در کارگاههای پروژه های ساختمانی و زیرساختی در دنیا عموما مبتنی بر اطلاعات دو بعدی می باشد، آیا کنار گذاشتن تولید مدارک دو بعدی به طور کامل امکان پذیر می باشد؟ آیا استفاده از این بستر ارزش افزوده ای که مدعی آن هست را با توجه به زیرساخت های امروز تکنولوژی در دنیا دارد یا خیر؟ آیا تصویری که از BIM در محافل آکادمیک ایجاد می شود با واقعیتی که در کارگاه های ساختمانی در دنیا اتفاق می افتد مطابقت دارد یا نه؟ آیا امروز ما در کشورمان از BIM برای BIM یا از BIM برای پیشبرد، ارتقا و تسهیل مدیریت پروژه های ساخت استفاده می کنم؟
به نظر می رسد فعالان عرصه BIM در دنیا ، امروز می بایست لحظه ای مکث کرده یک قدم به عقب برداشته و با نگاهی صادقانه عملکرد این بستر را با ساختار موجود به طور واقع بینانه در پروژه های مختلف عمرانی مورد ارزیابی قراردهند.
این ارائه با اذعان به اهمیت و ضرورت به کارگیری BIM در پروژه ها سعی بر آن دارد تا با نگاهی واقع بینانه سطح تاثیر و استفاده از این بستر را در پروژه ها بررسی کرده و به ارائه راهکارهایی جهت استفاده موثرتر و منطبق تر با شرایط موجود ساخت و ساز در دنیا و در کشور ارائه دهد.

فهرست