عنوان:

ارزیابی سطح بلوغ و مزایای پیاده سازی فرایند BIM در ایران بر مبنای تجارب دانشگاه علم و صنعت در ده پروژه عمرانی و صنعتی

سخنران:

دکتر محمد‌صالح دشتی

مدیرعامل شرکت پیشتازان مدیریت ساخت آراد

پژوهشگر دکتری دانشگاه علم و صنعت

معرفی سخنران:

در طول یک دهه گذشته و با معرفی فرآیند BIM در فضای صنعت احداث کشور، اقداماتی در زمینه تدوین استاندارد، آموزش و پیاده سازی این فرآیند در پروژه‌‌‌‌های داخلی کشور انجام گردیده است. لیکن گزارشات مدون کمی در خصوص سطح بلوغ، مزایا و چالش‌های موجود در پیاده سازی این فرآیند در پروژه‌های داخلی ارائه گردیده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این ارائه ضمن بررسی اقدامات انجام شده توسط محققین دانشگاه علم و صنعت ایران در پیاده سازی فرآیند BIM در ده پروژه عمرانی و صنعتی داخلی، گزارشی از سطح بلوغ، مزایا و چالش های پیاده سازی این فرآیند به طور کاملا کاربردی ارائه خواهد شد.

 

فهرست