“دستورالعمل جشنواره” بیانگر کلیات برگزاری و راهنمای ثبت نام بوده و مشتمل بر موارد زیر است:

 • هدف از برگزاری جشنواره
 • شرایط لازم برای شرکت در جشنواره
 • مبنای داوری و انتخاب پروژه‏‌های برگزیده
 • مراحل برگزاری جشنواره
 • برنامه زمان‌بندی
 • نوع جوایز و نحوه تقدیر از برگزیدگان
دانلود دستورالعمل

همچنین “فرم تقاضانامه” برای ثبت نام پروژه‌‌های کاندیدا در دسترس است:

دانلود فرم تقاضانامه
 • لطفا در صورت تایید تیک بزنید (الزامی)
 • مشخصات شرکت یا گروه شرکت کننده در مسابقه

 • اطلاعات کارفرما

 • لطفا در صورت تایید تیک بزنید
 • Accepted file types: jpg, gif, tif, png, Max. file size: 5 MB.
 • حداقل 130 و حداکثر 700 کاراکتر
 • Accepted file types: rar, zip, tif, pdf, 7z, Max. file size: 30 MB.
 • نظیر Dropbox، wetransfer, Google Drive, Mediafire, persiangig و ...
فهرست