عنوان:

درس‌آموخته‌ها، چالش‌ها و مزایای پیاده‌سازی فرآیند BIM در سازمان منطقه آزاد چابهار، (تدوین دستورالعمل و برنامه اجرایی (BEP) نمونه موردی ساختمان اداری 20000 متری)

سخنران:

مهندس صالح دشتی

مهندس سحر عالی رضایی

 معرفی سخنران:

مدیرعامل شرکت پیشتازان مدیریت ساخت آراد

کارشناس ارشد دپارتمان BIM شرکت پیشتازان مدیریت ساخت آراد

فهرست