عنوان:

برنامه‌ نویسی در دنیای BIM؟ چگونه؟

سخنران:

مهندس سعید دهقانی

 توضیحات:

آقای مهندس دهقانی برنامه‌نویس و متخصص BIM و مدیر عامل شرکت مهندسی Sunco Architects در این دوره از کنفرانس با تشریح کاربرد برنامه نویسی در زمینه BIM و معرفی پلتفرم‌های مناسب برای آن جهت شخصی‌سازی، انتقال حجم عظیمی از داده و ارتباط دوطرفه میان نرم‌افزار‌های مختلف می‌پردازد و همچنین بیان می‌کند که چه ارزش‌ها و روندهای جدیدی با برنامه‌نویسی قابل دستیابی هستند.

فهرست