عنوان:

کاربرد «واقعیت مجازی و واقعیت افزوده» در مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK

سخنران:

دکتر سید وحید فقیهی

توضیحات:

آقای دکتر فقیهی استادیار دانشگاه Prairie View A&M، دکترای مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه A&M تگزاس، و متخصص در زمینه BIM هستند. ایشان در سخنرانی خود به کاربردهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده (Virtual Reality & Augmented Reality) در حوزه‌های مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK و نیز کاربرد‌های آن‌ها در مدیریت پروژه‌های عمرانی می‌پردازند. همچنین، نمونه‌هایی از کارهای صورت گرفته در صنعت ساخت و ساز را به عنوان پروژه‌های موردی بیان خواهند کرد.

فهرست