فرهیخته گرامی،

این فرم جهت اطلاع کنفرانس از موضوع سخنرانی شما و خلاصه‌ای از آن خدمت شما ارائه می‌گردد.

خواهشمندیم آن را پر کرده و در انتها فایل رزومه خود را بارگذاری بفرمایید.

از همکاری شما با کنفرانس کمال تشکر را داریم.

موضوع سخنرانی شما با کدام یک از محورهای کنفرانس مرتبط می­‌باشد؟
Max. file size: 10 MB.
حداکثر 10مگابایت
فهرست