عنوان:

BIM is for life: Digital data capture, archiving and use in the built environment

سخنران:

Richard Laing

معرفی سخنران:

استادیار دانشگاه Robert Gordon

انگلستان

 معرفی موضوع ارائه:

آقای Laing در سخنرانی خود اهمیت داده‌ها و ذخیره‌سازی هدفمند آن‌ها را در استفاده از BIM بیان می‌کنند و به بیان مفاهیمی نوظهور در دسته‌بندی داده‌ها و اطلاعات می‌پردازند.

فهرست