عنوان:

بررسی وضعیت و ظرفیت‌های موجود در رابطه با دیجیتال‌سازی اطلاعات ساخت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

سخنران:

مهندس صفرعلي بابايي (مديرعامل شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي)

مهندس وحيد تركيان (مدير پروژه پتروشيمي انديمشك)

مهندس مهدي ابراهيمي (رئيس مركز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه پتروشيمي)

مهندس اشكان طراز (مدیر پروژه های بهسازی طرح جمع آوری گازهای مشعل)

مهندس نويد فتحي (مدير پروژه توسعه BIM در صنعت پتروشيمي)

مهندس حسین موسوی (مدير میزگرد)

 توضیحات:

در این نشست با حضور متخصصین صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به ارزش دیجیتال‌سازی اطلاعات پرداخته و وضعیت و ظرفیت‌های موجود در رابطه با دیجیتال‌سازی اطلاعات ساخت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست